Giao diện và chức năng Tool NCC


Shift: hiện MENU
+ F11 tắt / mở toàn bộ vòng !
+ End: Lưu lại Script Config
Lưu ý: Phục hồi các phím QWERDF khi sử dụng tool để có trãi nghiệm tốt nhất !


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TOOL NCC SERVER RIOTGAMES + VNG
';

LINK TẢI TOOL NCC (pass file: 123)